PLC Sistemleri


PLC’li denetimde sayısal olarak çalışan bir elektronik sistem, sayısal veya analog giriş/çıkış modülleri sayesinde makine veya işlemlerin birçok tipini kontrol eder.

uygulamalar

 • Kimya sektöründen gıda sektörüne, üretim hatlarından depolama sistemlerine,  gemilerden rafinerilere kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan PLC’ler elektronik sektöründeki hızlı gelişmelere paralel olarak gelişen gün geçtikce otomasyon alanında daha fazla kullanılmaktadır.

  PLC sistemi sahada meydana gelen fiziksel olayları, değişimleri ve hareketleri çeşitli ölçüm cihazları ile belirleyerek, gelen bilgileri yazılan kullanıcı programına göre bir değerlendirmeye tabi tutar.

  Mantıksal işlemler sonucu ortaya çıkan sonuçları da kontrol ettiği elemanlar aracılığıyla sahaya yansıtır. 

özellikler

 • Daha kolay ve güvenilirdirler.
 • Daha az yer tutar ve daha az arıza yaparlar.
 • Yeni bir uygulamaya daha çabuk adapte olurlar.
 • Daha az kablo bağlantısı isterler.
 • Hazır fonksiyonları kullanma imkanı vardır.
 • Giriş ve çıkışların durumları izlenebilir

avantajlar

 • PLC’ler endüstri alanında kullanılmak üzere tasarlanmış, sayısal prensiplere göre yazılan fonksiyonu gerçekleyen, bir sistemi ya da sistem gruplarını giriş çıkış kartları ile denetleyen, içinde barındırdığı zamanlama, sayma, saklama ve aritmetik işlem fonksiyonları ile genel kontrol sağlar.

ÜRÜN BROŞÜRÜ​

PLC Sistemlerinin ürün broşürünü görüntülemek için tıklayınız.

KULLANIM KILAVUZU

PLC Sistemlerinin kullanım kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız.