Bu model rotametreler;
DN4-6 mm çapa sahip su, hava ve agresif sıvılardaki çok düşük debilerin ölçümünde kullanılırlar.

Endüstride su, hava ve agresif sıvıların ölçümünde kullanılan farklı bağlantı yapısına ve materyaline sahip doğruluk oranı yüksek cam tüplü rotametrelerdir.