You are currently viewing Sayaçların Kullanım Alanları

Sayaçların Kullanım Alanları

Sıvı sayaçları endüstrinin vazgeçilmez enstrümanlarıdır. Sıvıların toplam ve debilerinin ölçülmesinde kullanılan sayaçlar , bu işlem için en pratik , en ekonomik ve sağlıklı çözümdür.

Petrol, kimya, petrokimya, su, atık su, gıda, boya, kozmetik, ilaç, otomotiv, inşaat, tekstil ve sıvıların kullanıldığı diğer bütün sanayi tesislerde uygulama alanı bulunan sayaçlar zaman, işgücü ve

maliyet kaybını önlemesinin yanısıra, doğru bir maliyet hesabı ve üretim kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunurlar.

Su, akaryakıt ürünleri, solventler, asitler, yağlar, sıvı gıdalar ve diğer endüstriyel sıvıların kullanıldığı tesislerde tam bir kontrol sağlamak için sıvıların ölçülmesi şarttır.

Kısaca,

Ölçemediğiniz Sıvıyı Kontrol Edemezsiniz.”

 

 

SAYAÇ KULLANMANIN AVANTAJLARI

 

Bir şantiyede; Araçlara verilen mazotun sayaçla ölçülmesi, hem sarfiyatın kontrol edilmesini ve usulsüzlüklerin önlenmesini sağlayacak, hem de alınan akaryakıtın , kullanılanla karşılaştırarak kontrol edilmesini sağlar.

Bir kimya fabrikasında; Bir karışıma katılacak su veya sıvı kimyasalların sayaç ile ölçülerek verilmesi, hem zaman kaybını önleyecek, hem insan hatası sebebi ile çıkacak problemleri en aza indirecek hem de üretimin kalitesini arttıracaktır. Zira yanlış ölçüm hatalı formül, hatalı formül kalitesiz üretim demektir.

Bir kalorifer dairesinde; Kullanılan fuel oil veya mazotun sayaç kullanılarak ölçülmesi, üretimde kullanılıyor ise maliyet hesabının doğru yapılabilmesini sağlar. Sadece ısınma amaçlı kullanılsa bile en azından alınan yakıtın kontrolünü ve usulsüzlüklerin önlenmesini sağlar.

Otomotiv sanayinde; Araçların boyanmasında kullanılan boyanın sayaç ile ölçülmesi, maliyet ve üretimle ilgili diğer kontrollerin yapılmasını sağlar.Motor, şanzıman ve diferansiyellere konulan yağın sayaçla ölçülmesi, sağlıklı bir dolum ve seri bir üretim sağladığı gibi insan hatalarından doğacak problemleri de önler.

Yine radyatörlere ve silecek suyu depolarına konulan su ve diğer karışımların ölçülmesinde sayaç kullanılabilir.

Kara ve Deniz Araçlarında; Otobüs, kamyon, traktör ve iş makinelerinde yakıt sarfiyatının ölçümü için kullanılan sayaçlar, araçların performansını, yakıt kaçaklarının kontrolünü sağlayarak maddi kayıpları önler. Yine deniz araçları ve gemilerde işletme maliyetinin büyük bir kısmını oluşturan yakıt giderlerinin kontrolü, verimlilik ve giderlerin takibi yakıt sarfiyat ölçümünde sayaç kullanılması ile mümkün olmaktadır.

Beton santrallerinde, Üretilen betona katılacak su ve katkı maddesi için sayaç kullanılması , üretimi hızlandırır, insan hatalarından kaynaklanan problemleri önler, betonun kalitesini direkt ve olumlu yönde etkiler.

 

Kısaca sıvıların ölçülmesi gereken her yerde sayaç kullanımı diğer kg veya hacimsel ölçüm metotlarına göre daha avantajlıdır.

 

Bir yanıt yazın